În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria municipiului Mangalia prin Direcția Management Fiscal și Control Venituri și Direcția Turism și Mediul de Afaceri aduc la cunoștință publică: Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, Proiectul de hotărâre privind taxa specială de promovare și dezvoltare a turismului pentru anul 2022 precum și  Proiectul de hotărâre privind taxa specială de stațiune pentru anul 2022 .

            Proiectele de hotărâre pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Mangalia situat în Șos. Constanței nr. 13 și pe site-ul acesteia www. mangalia.ro.

            Proiectele de hotărâre se pot obține în format electornic pe baza unei cereri depuse la registratura Primăriei municipiului Mangalia.

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 20 septembrie 2021 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice.

            Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Mangalia, prin fax la numărul 0241/7555606 sau prin e-mail la adresa taxe@primaria.mangalia.ro .

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (10) din Legea 52/2003 în data de 20 septembrie   va avea loc dezbaterea publică on line.

            În vederea asigurării regulilor cu privire la distanțarea socială instituite în contextul pandemiei SARS-COV2, dar și pentru buna desfășurare a ședinței de dezbatere publică, rugăm pe toți cei interesați să-și anunțe în scris intenția de participare, punând la dispoziție numărul de telefon și e-mail, necesare în mod obligatoriupentru organizarea și desfășurarea ședinței de dezbatere publică prin mijloace electronice-platformă on-line de videoconferințe, prin care se va comunica link-ul de accesare .

            Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/751060 interior 216, persoane de contact Niculae Florina și Mihuț Roxana.

            Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022”, „Recomandare la Proiectul privind stabilirea taxei speciale de promovare și dezvoltare a turismului” sau „Recomandare la Proiectul privind stabilirea taxei speciale de stațiune .”

 

Up-date 20.09.2021: Minuta 68553/20.09.2021

M I N U T A

Ședinței de dezbatere publică din data de 20.09.2021

             Încheiată astăzi, 20.09.2021, cu ocazia ședinței publice, convocată prin anunțul înregistrat cu nr. 64107/03.09.2021  privind dezbaterea publică a Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, a Proiectului de hotărâre privind taxa specială de promovare și dezvoltare a turismului pentru anul 2022 precum și  a Proiectului de hotărâre privind taxa specială de stațiune pentru anul 2022 .

            La ședință participă:

– d-na Căpraru Adriana, director executiv al Direcției  Management Fiscal și Control Venituri;

–  d-na Niculae Florina – șef serviciu Venituri Persoane Juridice;

–  d-na Jianu Anca Elena – șef serviciu persoane fizice ;

–  d-na Paraschiv Simona – șef birou Urmărire Contracte ;

 – d-nul Macău Marian – șef birou Executare Silită ;

–  d-nul Filip Dumitru – consilier local

–  d-na Mihuț Roxana – șef serviciu Direcția Turism și Mediul de Afaceri

            Având în vedere că la lucrările ședinței publice de dezbatere nu s-au prezentat reprezentanți din partea cetățenilor municipiului, din partea agenților economici, în baza art. 7, alin. (10), lit. d) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare doamna Căpraru Adriana declară închise lucrările ședinței de dezbatere publică din data de 20.09.2021.

DISTRIBUIȚI