Astăzi 21.09.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a dl. HALIT ELIS în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în mun. Mangalia, jud. Constanța şi a d-rei AMET IPEK în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în orș. Techisrghiol, județul Constanța .

         În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1-  Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

              Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie.

DISTRIBUIȚI