Astăzi 11.10.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a dl. Almăjanu Marcel în vârstă de 49 ani, cu domiciliul în mun. Mangalia, jud. Constanța şi a d-nei Almăjanu Adina- Nicoleta în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în mun. Mangalia, județul Constanța .

         În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1-  Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

              Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie.

DISTRIBUIȚI