Up-date 26.11.2021: Centralizator nominal + raport final – Click AICI…

Up-date 25.11.2021: PV interviu grad – Click AICI…

Up-date 23.11.2021: PV proba scrisa grad – Click AICI…

Up-date 11.11.2021: PV selectie dosare – Click AICI…

Bibliografii – Click AICI…

Formular concurs nou – Click AICI…

ANUNȚ privind organizarea examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

    În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici și ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, vă aducem la cunostinţă organizarea examenului de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia.

Examenul  va avea loc în data de:

  • 23.11.2021 – proba scrisă;
  • 26.11.2021 – proba interviu.

            Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • să fi obţinut cel puţin calificativul “bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate ;
  • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

            Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv 22.10.2021 – 10.11.2021, la Direcția Management Resurse Umane şi conţine în mod obligatoriu:

  • copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
  • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  • formularul de înscriere.

Bibliografia face parte din anexă.

DISTRIBUIȚI