Astăzi 11.11.2021, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a dl. DRAGOMIR GHEORGHE în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în com. Slătioara, jud. Vâlcea şi a d-nei MIHALCEA NICOLETA în vârstă de 47 ani, cu domiciliul în mun. Mangalia, județul Constanța .

       În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1-  Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie.

DISTRIBUIȚI