Ședința extraordinară convocată de îndată din data de 20.01.2022

HCL 1 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru următoarele 3 luni

HCL 2 – privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2022

Ședința extraordinară convocată de îndată din data de 28.01.2022

HCL 3 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.23/29.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: ”MODERNIZARE, SUPRAETAJARE, EXTINDERE ȘI ÎNCHIDERE TERASĂ LA SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA, JUD. CONSTANȚA, Pavilion B, Pavilion C si Anatomie Patologică”

HCL 4 –  privind modificarea prețului de producere și distribuție a energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum și prețul de furnizare către populația din municipiu branșată la sistemul centralizat al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., și subvenția de la bugetul local

HCL 5 – privind aprobarea efectuării de cheltuieli peste limita de 1/12 din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat în anul 2021 pentru S.C. Goldterm Mangalia S.A.

Ședința ordinară din data de 10.02.2022

HCL 6 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2021

HCL 7 – privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2021

HCL 8 – privind utilizarea excedentului bugetului local si al bugetelor din venituri prorii, fonduri nerambursabile aferent anului 2020

HCL 9 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2022

HCL 10 – privind aprobarea planului de acţiuni cu obiective şi lucrări de interes local stabilit pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social pentru anul 2022

HCL 11 – privind aprobarea Planului anual de acțiuni cu obiective și lucrări de interes local stabilit pentru persoanele obligate să presteze muncă în folosul comunității de către instanțele de judecată și Serviciile de Probațiuni și de persoanele care au copii în plasament

HCL 12 – privind aprobarea cotelor destinate Municipiului Mangalia aplicabile chiriaşilor care deţin locuinţe pentru  tineri, destinate închirierii, construite prin programele A.N.L.

13/10.02.2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 5000mp situat în Municipiul Mangalia, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.47A, Jud. Constanța
14/10.02.2022        privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 200mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, Str. Faleză Neptun, nr.6, Lot 1, jud. Constanța, beneficiari Tudor Nicușor Florentin și Vartic Ana Maria Ștefania
15/10.02.2022        privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 50 mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str. Trandafirilor, nr. 5D, jud. Constanța, beneficiar fiind

DUMITRU MIA

16/10.02.2022        privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 362 mp din acte (416 mp din măsurători), situat în Municipiul Mangalia, str. Oituz, nr. 16A, jud. Constanța, beneficiar fiind S.C. AVIMAR S.R.L.
17/10.02.2022 privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19 mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr. 58,  jud. Constanța, beneficiar fiind Cășăriu Otto
18/10.02.2022        privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 17mp, situat în Municipiul Mangalia, Str. Rozelor, nr. 11A, bl. F, sc. A, ap. 4-extindere, jud. Constanța, beneficiar fiind S.C. Cristal & Co S.R.L.
19/10.02.2022        privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 225,18 mp ce face parte din suprafața totală de 1502mp, situat în Municipiul Mangalia, Șos. Constanței, nr.27, jud. Constanța, beneficiar fiind S.C. MEMBO DIAMOND S.R.L.
20/10.02.2022        privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 19 mp situat în Municipiul Mangalia, Str. Ernest Juvara, Nr. 18,  jud. Constanța, beneficiar fiind Vereș Mariana
21/10.02.2022 privind constituirea dreptului de superficie asupra terenului în suprafață de 34 mp din măsurători (33 mp din acte), situat în Municipiul Mangalia, str. Ștefan cel Mare nr. 22, bl. D4, sc. C, ap. 2 -extindere, jud. Constanța, beneficiar fiind S.C. DAD S.R.L.

HCL 22 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 27 mp situat în Municipiul Mangalia, Șos. Constanței, nr.49C, jud. Constanța

HCL 23 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 120 mp situat în Municipiul Mangalia, str. Muncitoriului, nr. 7 -extindere,  jud. Constanța

HCL 24 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500mp situat în Municipiul Mangalia, str.Marin Preda, nr.14, jud. Constanța

HCL 25 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 729mp situat în Municipiul Mangalia, str.Tudor Arghezi, nr.10, jud. Constanța

HCL 26 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 281mp situat în Municipiul Mangalia, str.Oituz, nr.122 -extindere, jud. Constanța

HCL 27 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 1153mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Jupiter, str.Gala Galaction, nr. 24A – extindere, lot 1,  jud. Constanța

HCL 28 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 365mp situat în Municipiul Mangalia, str. Arheolog  Radu Vulpe, nr.29, jud. Constanța

HCL 29 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 500 mp situat în Municipiul Mangalia, str. Hortensia Papadat Bengescu nr. 28,  jud. Constanța, domnului Bădoiu Cristian

30/10.02.2022 privind modificarea H.C.L. nr. 427 din 21.10.2013 privind vânzarea terenului în suprafață de 82mp situat în Municipiul Mangalia, str. Rozelor, nr. 20A, bl. R12, sc. A, ap. 1, jud. Constanța, către S.C. Lion Sign S.R.L.
31/10.02.2022 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 143mp, situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Olimp, str.Trandafirilor, nr.37E – extindere, jud. Constanța, către S.C. ANTURA PRO S.R.L.
32/10.02.2022 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a terenului în suprafață de 75mp, situat în Municipiul Mangalia, Cartier Dobrogea 1, str.Alexandru Vlahuță, nr.21 – lot 2, jud. Constanța, către domnul Dascălu Florin Alexandru și Dascălu Izabela-Ștefania
33/10.02.2022 privind stabilirea redevenței pentru contractul de concesiune nr.36 din 07.03.2005, beneficiar Asan Ghiulhan

HCL 34 – Anexa nr.1

HCL 34 – Anexa nr.2

HCL 34 – Anexa nr.3

HCL 34 – privind aprobarea concesionării serviciului de transport de agrement în stațiunile turistice din sudul litoralului, pe ruta Saturn – Olimp

HCL 35 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.179/16.10.2015 privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele vârstnice din municipiul Mangalia, cu modificările și completările ulterioare

HCL 36 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.308/18.12.2019 privind aprobarea unor măsuri de protecție socială pentru persoanele cu domiciliul stabil în municipiul Mangalia cu ocazia pensionării prin implementarea programului ,,Respect” cu modificările și completările ulterioare

Ședința ordinară din data de 01.03.2022

HCL 37 – privind desemnarea reprezentanților consiliului local, membri și membri supleanți în comisiile de evaluare a probei de interviu pentru concursul de director/ director adjunct la unitățile de învățământ din municipiul Mangalia

HCL 38 – privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor- cadru pentru achiziția produselor lactate și produselor de panificație și a contractelor/ acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul Municipiului Mangalia

HCL 83 – privind aprobarea depunerii proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – LICEUL TEORETIC CALLATIS, MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

HCL 84 – privind aprobarea depunerii proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – GRĂDINIȚA NR.3, MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

HCL 85 – privind aprobarea depunerii proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – ȘCOALA SF. APOSTOL ANDREI, MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA”  în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

HCL 86 – privind aprobarea documentatei tehnico-economică pentru investiția: “MODERNIZARE, SUPRAETAJARE, EXTINDERE ȘI ÎNCHIDERE TERASĂ LA SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA, JUD. CONSTANȚA , Pavilion B, Pavilion C și Anatomie Patologică”

Ședința ordinară din data de 24.03.2022

HCL 82 – privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui număr de 7(șapte) spaţii cu destinația de birouri, situate în Municipiul Mangalia, Club Nautic Callatis, str.Portului, nr.82C, jud. Constanţa

HCL 81 – privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 600mp din acte (590mp din măsurători), situat în Municipiul Mangalia, str.Hortensia Papadat Bengescu, nr.17,  jud. Constanța

HCL 80 – privind aprobarea cesiunii parțiale a Contractului de închiriere nr.1060/01.04.2011 de către S.C. CONFIMA SERVICES S.R.L. către S.C. IULMAR IND S.R.L, cu privire la terenul Lot 2 situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Neptun, str.Faleză Neptun, nr.3B, jud. Constanța

76/24.03.2022 privind diminuarea suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr.523 din 18.02.2015, beneficiar fiind S.C. MEGA CONECT S.R.L.
77/24.03.2022 privind ratificarea actului adițional nr.2/04.03.2021 la Contractul de închiriere nr.1624/04.05.2011
78/24.03.2022 privind ratificarea actului adițional nr.2/04.08.2021 la Contractul de închiriere nr.1047/01.04.2011
79/24.03.2022 privind ratificarea actului adițional nr.2/04.08.2021 la Contractul de închiriere nr.1034/01.04.2011

HCL 75 – privind aprobarea dezmembrării imobilului în suprafață de 4860mp din acte (2662mp din măsurători), situat în Municipiul Mangalia, str.Petre Ispirescu, nr.2, jud. Constanța

HCL 74 – privind aprobarea dezmembrării imobilului în suprafață de 229458mp situat în Municipiul Mangalia, Acvatoriu Port Turistic, jud. Constanța

HCL 73 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 40808mp situat în Municipiul Mangalia, zona limitrofă dintre Saturn și Venus, Lot 1, jud. Constanța

HCL 72 – privind aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 12543mp situat în Municipiul Mangalia, Stațiunea Venus, Lacul Razelm, jud. Constanța

HCL 71 – privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mangalia, precum și actualizarea și completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia

HCL 70 – privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al U.A.T. Municipiul Mangalia a imobilului teren în suprafață de 5000mp, situat în Municipiul Mangalia, str.Ion Jalea, nr.2, jud. Constanța, în vederea construirii unei creșe

HCL 69 – privind aprobarea Contractului-cadru de superficie pentru bunurile imobile terenuri aflate în domeniul privat al U.A.T. Municipiul Mangalia

HCL 68 – privind actualizarea nomenclatorului stradal al Municipiului Mangalia

HCL 67 – privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în vederea realizării obiectivului de investiție ”Sistematizarea intersecțiilor DN39 (str. Portului) cu str. Oituz prin sens giratoriu, cu str. Mihai Viteazu prin amenajare trecere la nivel cu calea ferată și amplasare signalistică orientare”, pe teritoriul U.A.T. Municipiul Mangalia

HCL 66 – privind aprobarea parteneriatului de implementare pentru pregătirea obiectivului de investiții ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul Varianta Ocolitoare (DRUM EXPRESS) a Municipiului Mangalia”

HCL 65 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: „Modernizare iluminat public str. Oituz ( zona Adiman) – str. Munteniei”

HCL 64 – privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: “Stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice”

HCL 63 – privind aprobarea devizului general actualizat (faza P.T.): ”Sistematizare pe verticală Municipiul Mangalia – intrări blocuri, alei, lot 1”

HCL 62 – privind aprobarea devizului general actualizat (rest de executat): ”Reabilitare trotuare în Municipiul Mangalia – lot 1”

HCL 61 – privind aprobarea documentației tehnice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Amenajare zid de sprijin in spatele frontului de blocuri MG23 – MG33”

HCL 60 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.C./P.T.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului ”Înființare teren minifotbal Parc Diana”

HCL 59 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.C. și P.Th.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Înființare sistem irigații: Bdul 1 Decembrie 1918”

HCL 58 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.C. și P.Th.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Înființare sistem irigații: Bdul Callatis, nr.2”

HCL 57 – privind aprobarea documentației tehnice (faza D.T.A.C. și P.Th.) și a indicatorilor tehnico-economici aferente proiectului: ”Înființare sistem irigații str. Delfinului, nr.1”

HCL 56 – privind aprobarea listelor de inventor a mijloacelor fixe aparținând domeniului public al Municipiului Mangalia și aflate în folosință gratuită a  S.C. ADMINISTRAREA PARCULUI INDUSTRIAL MANGALIA S.R.L, aferente anului 2021

HCL 55 – privind aprobarea modificării H.C.L. nr.162 din 22.02.2013 privind modificarea Regulamentului de Transport în regim de taxi pe teritoriul administrativ al Municipiului Mangalia

HCL 54 – privind prelungirea duratei de realizare a unor măsuri propuse de către operatorul de iluminat public S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru îmbunătățirea activităților din sfera serviciului de iluminat public în Municipiul Mangalia

HCL 53 – privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuințele construite prin programele A.N.L.

HCL 52 – privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.318/18.12.2019 privind aprobarea vânzării locuinţelor pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situate în municipiul Mangalia, Str. Ion Budai Deleanu nr.15, nr.17 şi nr.19 şi Str. Dimitrie Cantemir nr.3, nr.5, nr.7, nr.9 şi nr.11

HCL 51 – privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr.143/11.10.2017 privind reglementarea condițiilor de acordare a tichetelor sociale de medicamente categoriilor de persoane ce se află în situații de dificultate și vulnerabilitate economică și socială din municipiul Mangalia

HCL 50 – privind acordarea scutirii de la plata accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii, cote de participare, etc aferente contractelor încheiate la nivelul U.A.T. Mangalia, restante la data de 01 aprilie 2022, datorate bugetului local de către persoanele fizice ce au calitatea de contribuabili la bugetul local al Municipiului Mangalia

HCL 49 – privind modificarea și completarea H.C.L. nr.438/22.12.2021 privind instituirea taxei speciale de stațiune  în Municipiul Mangalia

HCL 48 – privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.2 din 20.01.2022 privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2022

HCL 47 – privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al municipiului Mangalia, pentru activitatea desfăşurată în anul 2021

HCL 46 – privind aprobarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului  pentru ocuparea funcţiei vacante de manager (director) al Direcţiei Cultură şi Sport Mangalia

HCL 45 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Spitalului Municipal Mangalia

HCL 44 – privind transformarea şi mutarea unor posturi din statul de funcţii al Spitalului Municipal Mangalia

HCL 43 – privind transformarea unor funcţii vacante de natură contractuală din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

HCL 42 – privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat în anul școlar 2021-2022, semestrul II

HCL 41 – privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular, pe teritoriul administrativ al municipiului Mangalia, în anul școlar 2022 – 2023

HCL 40 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru anul financiar 2022

HCL 39 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Mangalia pentru anul 2022

Ședința extraordinară convocată de îndată din data de 20.04.2022

HCL 93 – privind modificarea prețului de producere și distribuție a energiei termice pe raza Municipiului Mangalia, precum și prețul de furnizare către populația din municipiu branșată la sistemul centralizat al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., și subvenția de la bugetul local

HCL 92 – privind aprobarea depunerii proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI GESTIONAREA INTELIGENTĂ A ENERGIEI PENTRU OBIECTIVUL MUZEUL DE ARHEOLOGIE CALLATIS, MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

HCL 91 – privind aprobarea depunerii proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ, STR. DELFINULUI, MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

HCL 90 – privind aprobarea depunerii proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MANGALIA, MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

HCL 89 – privind aprobarea depunerii proiectului ”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PUBLICE – ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3, MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul renovării, Axa 2 Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2 Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1

HCL 88 – privind constatarea încetării de drept, înainte de termen, a mandatului de consilier local, în cadrul Consiliului Local al Municipiului Mangalia, al domnului BĂNCEANU MIHAIL și vacantarea locului de consilier local

87 – privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Mangalia pentru următoarele 3 luni

H.C.L. adoptate în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 05.05.2022

HCL 94 – privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mangalia în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Administrarea Parcului Industrial Mangalia S.R.L.

HCL 95 – privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare, funcționare și rezervare a parcărilor publice de pe raza Municipiului Mangalia, aprobat prin H.C.L. nr.57 din 04.05.2018, cu modificările și completările ulterioare

HCL 96 – privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr.2 din 20.01.2022 privind aprobarea Programului de evenimente pentru anul 2022, cu modificările și completările ulterioare

Ședința extraordinară convocată de îndată din data de 12.05.2022

HCL 97 – modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în Municipiul Mangalia, aprobat prin  H.C.L. nr.165/25.06.2020, actualizat prin H.C.L. nr.147/20.10.2021

HCL 98 – privind aprobarea documentației tehnico-economică pentru investiția: “MODERNIZARE, SUPRAETAJARE, EXTINDERE ȘI ÎNCHIDERE TERASĂ LA SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA, JUD. CONSTANȚA , Pavilion B, Pavilion C și Anatomie Patologică”

HCL 99 – privind aprobarea organigramei şi statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia

HCL 100 – privind modificarea și completarea Anexei la H.C.L. nr.206/20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Mangalia, cu modificările și completările ulterioare

Sedința extraordinară convocată de îndată din data de 18.05.2022

HCL 101 – Click AICI…

HCL 102 – Click AICI…

HCL 103 – Click AICI…

Ședința extraordinară convocată de îndată din data de 02.06.2022

HCL 104 – privind aprobarea depunerii și participării în cadrul proiectului ”CONSTRUIREA DE LOCUINȚE nZEB PLUS PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL MANGALIA, JUDEȚUL CONSTANȚA” în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență

HCL 105 – privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării  obiectivului de investiții „Proiect tip – Construire creșă medie, Str. Ion Jalea, Nr.2 Lot 1, Municipiul Mangalia, județul Constanța”

HCL 106 – privind punerea la dispoziția „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014 – 2020 – CL16 – Rețele de Apă și Canalizare Mangalia” implementat de către S.C. RAJA S.A., a unui imobil-teren în suprafață de 5000mp

Sedința extraordinară, convocată de îndată, din data de 08.06.2022

HCL 107 – privind aprobarea modificării preţurilor/tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de iluminat public în Municipiul Mangalia – Click AICI…

HCL 108 – privind modificarea Anexei la H.C.L. nr.193/07.12.2021 privind reglementarea unor măsuri propuse de către operatorul de iluminat public S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. pentru îmbunătățirea activităților din sfera serviciului de iluminat public  în Municipiul Mangalia, cu modificările ulterioare – Click AICI…

DISTRIBUIȚI