Up-date 23.05.2022: CENTRALIZATOR NOMINAL

Raport final al concursului

Up-date 19.05.2022: PV interviu – Click AICI…

Up-date 16.05.2022: PV proba scrisă – Click AICI…

Up-date 04.05.2022: PV selecție dosare – Click AICI…

Primăria Municipiului Mangalia, organizează concurs de recrutare în baza H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, Şos. Constanţei nr. 13, judeţul Constanţa, în data de 16.05.2022, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 19.05.2022 ora 10:00 – interviul, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de execuţie vacante:
– asistent social grad profesional principal, în cadrul compartimentului Căminul de Bătrâni;
– inspector de specialitate grad profesional IA în cadrul serviciului Fond Locativ.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de asistent social grad profesional principal:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenţă socială;
– vechimea necesară ocupării postului – minimum 5 ani.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru ocuparea postului de inspector de specialitate grad profesional IA:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– vechimea necesară ocupării postului – minimum 7 ani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ, în Monitorul Oficial al României, Partea a III- a, respectiv până la data de 03.05.2022.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Municipiului Mangalia din Şos. Constanţei nr. 13 şi la telefon 0241/751060, int. 222, fax: 0241/755606, e-mail: resurseumane@primaria.mangalia.ro.

UTF-8''Bibliografieanun2
DISTRIBUIȚI