Astăzi 21.04.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a dl. MIHĂILĂ AUGUSTIN în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în mun. Mangalia, jud. Constanța şi a d-nei DA SILVA MERCIA- MARIA în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în țara Republica Federativă a Braziliei .

        În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1-  Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie.

DISTRIBUIȚI