Astăzi 27.04.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a dl. ALI ORHAN în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în mun. Mangalia, jud. Constanța şi a d-nei PASĂRE GEORGIANA- ALEXANDRA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în mun. Mangalia, jud. Constanța .

        În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1-  Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie.

DISTRIBUIȚI