Astăzi 05.05.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie privind pe  dl. ÇAYLAK CIHAN în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în țara Republica Turcia şi a d-nei FLORESCU MARIA- ALEXNDRA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în mun. Mangalia, jud. Constanța .

          În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1-  Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie.

DISTRIBUIȚI