Astăzi 17.05.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie privind pe  dl. COȘAR DANIEL- PETRICĂ în vârstă de 34 ani, cu domiciliul în mun. Baia Mare, jud. Maramureș şi a d-nei BONGEA CRISTINA în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în mun. Mangalia, jud. Constanța .

În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1-  Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie.

DISTRIBUIȚI