Astăzi 17.05.2022, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie privind pe  dl. MUȘAT LUCIAN- MARIAN în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în com. Miroslava, jud. Iași şi a d-nei ISAIC ADELINA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în mun. Iași, jud. Iași .

          În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1-  Orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Alin. 2- Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie.

DISTRIBUIȚI