Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Mangalia (SPCLEP)

Program de lucru:

DEPUNERE DOCUMENTE
– luni, marţi: 08:30 – 14:30
– miercuri: 10:30 – 16:00
– joi: 08:30 – 18:00
– vineri: 08:30 – 11:30

ELIBERARE DOCUMENTE
– luni, marţi: 14:30 – 16:30
– miercuri: 08:30 – 10:30
– joi: 16:30 – 18:30
– vineri: 11:30 – 14:30

    Depunerea documentelor se face pe baza de programare on-line pe site-ul: https://buletine.mangalia.ro

    Eliberarea documentelor de identitate se va face fără programare, în programul de lucru cu publicul destinat eliberarilor de documente.

Audienţe cu cetăţenii susţinute de şeful SPCLEP

– vineri: 09:00 – 11:00
Nr. contact: 0241/75.77.45
Adresa email: evidenta.persoanelor@primaria.mangalia.ro

    Totodată, reprezentanţii SPCLEP atenţionează cetăţenii Mangaliei cu privire la verificarea valabilităţii actului de identitate pe care îl deţin.

    Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Constanta

   Adresa :Strada Ştefan cel Mare, numarul 44, Bl. M16 Constanţa, cod postal 900725, Judeţul Constanţa

Director Executiv: 0241 482 401

Director Executiv Adjunct: 0241 482 402

Serviciu Stare Civilă: 0241 482 403

Serviciu de Evidenţă a Persoanelor: 0241 482 405

Recepţie : 0241 482 406

FAX: 0372 877 001

E-mail : office@dgep-constanta.ro

Site: www.dgep-constanta.ro

PROGRAM DE FUNCŢIONARE:

Luni – Joi: ora 0800 – 1630
Vineri: ora 0800 – 1400

PROGRAM AUDIENŢE:

Joi: ora 1300 – 1600

    Audienţele se fac în baza programărilor cu cel puţin 24 de ore înainte de ziua stabilită. Înscrierea în audienţă se poate face şi telefonic în intervalul orar 8.00-16.30 de luni până joi şi 8.00-14.00 vineri la numărul de telefon 0241 482 404.

    Cererea de înscriere în audienţă trebuie să cuprindă cel puţin numele solicitantului, domiciliul, date de contact, motivele audienţei, compartimentul la care face referire audienţa.

Conducerea Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor Constanţa

DIRECTOR EXECUTIV
Ion Constantin
ion.constantin@dgep-constanta.ro

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Ciocan Daniel
ciocan.daniel@dgep-constanta.ro

ŞEF SERVICIU EVIDENŢA PERSOANELOR
Țuțuianu Felicia- Manuela
tutuianu.felicia@dgep-constanta.ro

ŞEF SERVICIU STARE CIVILĂ
Grumăzescu Mirela
grumazescu.mirela@dgep-constanta.ro

ŞEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE
Văleanu Adina
valeanu.adina@dgep-constanta.ro

    Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

Adresa institutiei: str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucuresti

Fax: 021/413.50.49
E-mail: depabd@mai.gov.ro
Web: http://depabd.mai.gov.ro
E-mail pentru primirea copiei cartii de identitate in format electronic: documente.depabd@mai.gov.ro

Centrala telefonica:021/440.27.70
021/440.24.40
021/413.54.42

Reclamatii si sesizari: 021/413.56.49 (in intervalul orar 0800 – 1600)
Director: comisar-sef de politie CATALIN-AUREL GIULESCU
Director adjunct I: comisar – sef de politie SIRB CARMEN-IONELA
Director adjunct: comisar-sef de politie LEAUA IULIAN

Program de audiente: Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

DISTRIBUIȚI