Convocator ședintă extraordinară din data de 01.08.2023