Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Implementarea proiectului: ”Construirea de locuințe nZEB Plus pentru tineri în Municipiul Mangalia, județul Constanța – lot 2”

Septembrie 2023

    Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de Beneficiar, implementează proiectulConstruirea de locuințe nZEB Plus pentru tineri în Municipiul Mangalia, județul Constanța – lot 2“,  finanţat în cadrul  Planului Naţional de Redresare şi  Rezilienţă, Componenţa 10 – Fondul Local, I.2 – Construirea  de locuinţe nZEB plus pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ Titlu apel: PNRR/2022/C10/I2,  Runda  1.

   Contractul de Finanțare nr. 138436 a fost semnat, în data de 08.12.2022, între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, și Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Mangalia, în calitate de beneficiar.

     Valoarea totală a proiectului este 5.160.089,33 lei, din care valoarea eligibilă  este de 4.336.209,52 lei, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 823.879,81 lei.

    Obiectivul general al proiectului îl reprezintă construirea de locuințe nZEB plus, 12 unități locative.

Data începerii și finalizării proiectului: 08.12.2022 – 08.12.2025.

Cod proiect: C10-I2-189.

Persoana de contact: Dină Liliana.

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Comunicat lansare nZeb lot 2
DISTRIBUIȚI