ANUNȚ

            În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria municipiului Mangalia prin Direcția Management Fiscal și Control Venituri aduc la cunoștință publică: Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 .

            Proiectul de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Mangalia situat în Șos. Constanței nr. 13 și pe site-ul acesteia www. mangalia.ro.

            Proiectul de hotărâre se poate obține în format electornic pe baza unei cereri depuse la registratura Primăriei municipiului Mangalia.

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 21 septembrie 2023 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

            Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, prin poștă, la sediul Primăriei municipiului Mangalia, prin fax la numărul 0241/7555606 sau prin e-mail la adresa taxe@primaria.mangalia.ro .

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (10) din Legea 52/2003 în data de 22 septembrie 2023, ora 11:00 va avea loc la sediul Primăriei municipiului Mangalia, Șoseaua Constanței, nr. 13, dezbaterea publică cu privire la acest proiect de hotărâre .

            Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/751060 interior 216, persoane de contact Niculae Florina și Căpraru Adriana .

            Materialele transmise vor purta mențiunea: „Recomandare la Proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024”.

Proiect hotarare taxe 2024 – Click AICI…

Anexe taxe 2024 18 sept – Click AICI…

Primaria Mun.Mangalia                  11.09.2023