Astăzi 03.10.2023 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului  NICULAE ANDREI, în vârstă de 24 de ani, cu domiciliul în mun. Mangalia, jud. Constanța şi a domnișoarei TIMOFTE-ȘTEFAN ANDREEA, în vârstă de 23 de ani, cu domiciliul în  mun. Constanța, jud. Constanța.

         În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1- orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Alin. 2 – Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie.