În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria municipiului Mangalia prin Direcția Turism și Mediul de Afaceri aduce la cunoștință publică: Proiectul de hotărâre privind taxa specială de promovare și dezvoltare a turismului pentru anul 2024, Proiectul de hotărâre privind taxa specială de stațiune pentru anul 2024, precum și Proiectul privind stabilirea taxei speciale pentru eliberarea/vizarea autorizației/avizului program de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Mangalia pentru anul 2024.

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 19 octombrie 2023  se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind Proiectele de hotărâre supuse dezbaterii publice.

            Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, la sediul Primăriei municipiului Mangalia, prin fax la numărul 0241/7555606 sau prin e-mail la adresa secretariat@primaria.mangalia.ro .

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (10) din Legea 52/2003 în data de 20 octombrie 2023 va avea loc dezbaterea publică , ora 10, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, str. Sos. Constanței nr. 13, jud. Constanța, în sala de Consiliu.

            Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/751060 interior 216, persoană de contact Gheorghe Ana Maria.

            Materialele transmise vor purta mențiunea:  „Recomandare la Proiectul privind stabilirea taxei speciale de promovare și dezvoltare a turismului”,  „Recomandare la Proiectul privind stabilirea taxei speciale de stațiune ” sau „Recomandare la Proiectul privind stabilirea taxei speciale pentru eliberarea/vizarea autorizației/avizului program de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Mangalia ”.

Proiect de hotarare taxa speciala eliberare sau vizare autorizatie
Proiect de hotarare taxa speciala de statiune
Proiect de hotarare taxa speciala de promovare si dezvoltare

Primaria Mun.Mangalia                                 10.10.2023