ANUNȚ

            În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria municipiului Mangalia prin Direcția Turism și Mediul de Afaceri aduce la cunoștință publică: Proiectul de hotărâre privind Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Mangalia.

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 29 octombrie 2023 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

            Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, la sediul Primăriei municipiului Mangalia, prin fax la numărul 0241/7555606 sau prin e-mail la adresa secretariat@primaria.mangalia.ro .

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (10) din Legea 52/2003 în data de 30 octombrie 2023 va avea loc dezbaterea publică , ora 10, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, str. Sos. Constanței nr. 13, jud. Constanța, în sala de Consiliu.

            Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/751060 interior 216, persoană de contact Gheorghe Ana Maria.

            Materialele transmise vor purta mențiunea:  „Recomandare la Proiectul de hotărâre privind Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Mangalia”.

Proiect regulament PDF – Click AICI…

Raport de specialitate regulament PDF – Click AICI…

Referat de aprobare regulament PDF – Click AICI…

Primaria Mun. Mangalia                     20.10.2023