ANUNȚ Nr.6480/31.01.2024

              În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Primăria Municipiului Mangalia prin Direcția Turism și Mediul de Afaceri aduce la cunoștință publică: Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea taxei speciale pentru eliberarea/vizarea autorizației/avizului program de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Mangalia pentru anul 2024.

                       În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea 52/2003 până la data de 08 februarie 2024 se pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind Proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

            Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise în scris, la sediul Primăriei municipiului Mangalia, prin fax la numărul 0241/7555606 sau prin e-mail la adresa secretariat@primaria.mangalia.ro .

            În temeiul prevederilor art. 7 alin. (10) din Legea 52/2003 în data de 09 februarie 2024 va avea loc dezbaterea publică, în intervalul orar 11.20-12.00, la sediul Primăriei Municipiului Mangalia, str. Sos. Constanței nr. 13, jud. Constanța, în sala de Consiliu.

            Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon 0241/751060 interior 216, persoană de contact Gheorghe Ana Maria.

            Materialele transmise vor purta mențiunea:  „Recomandare la Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea taxei speciale pentru eliberarea/vizarea autorizației/avizului program de funcționare pentru activitățile de comercializare a produselor și serviciilor de piață în Municipiul Mangalia pentru anul 2024”.

Proiect de hotarare modifcare si completare taxa pt eliberare sau vizare autorizatie 2024 final + anexa Regulament FINAL

Raport de specialitate modificare si completare taxa pt eliberare sau vizare autorizatie 2024

Referat de aprobare modificare si completare taxa pt eliberare sau vizare autorizatie 2024