Astăzi 03.07.2024 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a domnului CASLER CONSTANTIN, în vârstă de 52 de ani cu domiciliul în mun. Mangalia, jud. Constanța şi a d-nei. GAIDARGIU ANA, în vârstă de 41 ani, cu domiciliul în mun. Mangalia jud. Constanța.

         În temeiul art. 285 din Codul civil, alin. 1- orice persoană poate face opoziție la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Alin. 2 – Opoziția la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării extrasului din declarația de căsătorie.