Romania
BUNURI IMOBILE Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti; Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m.p. în zonă urbană şi 2000 m.p. în zonă rurală; BUNURI MOBILE*: Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori...

Ajutor creŞtere copil

ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE INDEMNIZAŢIE LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPILULUI PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 1 SAU 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP Livretul de familie actualizat la zi – copie xerox şi original Cărţi identitate – copii xerox şi originale (soţ, soţie) Certificat căsătorie – copie xerox şi original Certificate naştere toţi copiii – copii xerox şi originale Adeverinţă...
      Primăria  municipiului Mangalia prin Serviciul Public de Asistență Socială Mangalia, anunţă că ajutoarele alimentare acordate de Uniunea Europeană pentru persoanele defavorizate se vor acorda şi familiilor care au un venit mai mic de 450 lei/membru de familie şi persoanelor care nu au niciun venit.          Pentru acordarea ajutoarelor alimentare, se vor depune următoarele documente:         - cerere tip, disponibilă la...

Acte/Formulare

Consimțămînt GDRP lista bunurilor care conduc la excluderea ajutoarelor Camin de Batrani: acte necesare instituționalizării cf Legii 17 din 2000 anunt de informare servicii camin de batrani cerere camin de batrani Cresa: cerere si acte necesare inscriere cresa H.C.L. 48 din 26.07.2008 privind acordarea unor ajutoare de urgenta - ajutoare de inmormantare: acte necesare acordare ajutor de urgenta cerere ajutor urgenta H.C.L. nr. 69 din 26.10.2012 privind modificarea HCL 84...
     Căminul de Bătrâni Mangalia este organizat şi funcţionează ca serviciu de asistenţă socială, în regim rezidenţial pentru persoane vârstnice, fără personalitate juridică, în subordinea Primăriei Municipiului Mangalia prin Direcția de Asistenţă Socială.      Căminul de Bătrâni Mangalia oferă rezidenţă pe perioadă determinată/nedeterminată având o capacitate de 40 de locuri. Centrul rezidenţial oferă persoanelor vârstnice prin natura...
 INFORMARE         În conformitate cu O.U.G. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială, în perioada sezonului rece, modificată şi completată prin H.G. 778/2013, acordarea ajutoarelor se va face pe baza cererii şi declaraţiei pe propria răspundere însoţită de acte doveditoare: copie după actul casei (contractul de proprietate sau contract de închiriere înregistrat la Administraţia Financiară Mangalia); actele de identitate (carte de identitate, buletinul); certificatele...

Ajutor de urgenţă

Cerere tip (descarcă aici); Copie act de identitate solicitant; Copie acte de identitate ale membrilor familiei cu care locuieşte solicitantul; Certificat fiscal privind veniturile de la Administraţia Financiară, eliberat în luna curentă depunerii cererii; Fişa de la asociaţia de proprietari/locatari din care să rezulte plăţile restante şi efectuate şi sumele acordate drept ajutoare de încălzire a locuinţei conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 5...

TICHET SOCIAL

ACTE NECESARE ELIBERĂRII TICHETULUI SOCIAL  Începând cu luna ianuarie, beneficiarii tichetului social pot depune documentaţia necesară în vederea eliberării talonului la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni din cadrul Primăriei (C.I.C.) Dosarul trebuie să cuprindă următoarele acte: - cerere şi declaraţie pe propria răspundere, - copie la actele de identitate ale tuturor membrilor familiei; - documente justificative de venit pentru toţi membrii familiei; - cupon...
Monitor oficial - cererile pentru ajutor social asf și indemnizație - Descarcă aici...

RETELE SOCIALE

8,265FaniÎmi place
14,700AbonațiAbonați-vă
Translate »