HCL 69/26.10.2012

Privind constituirea unei comisii de analiză a cererilor pentru acordarea ajutorului de urgenţă

HCL 68/26.10.2012

Privind majorarea tichetului social

HCL 67/26.10.2012

Privind aprobarea prelungirii valabilităţii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL  

HCL 66/26.10.2012

Privind însuşirea documentaţiei tehnico-economică aferentă investiţiei  "Pavilion pentru pensionari"

HCL 65/26.10.2012

Privind împuternicirea primarului Municipiului Mangalia să emită dispoziţii