HCL 71/26.10.2012

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mangalia

HCL 70/26.10.2012

Privind acordarea unui spaţiu pentru stabilirea sediului social al S.C.GOLDTERM MANGALIA S.A.

HCL 69/26.10.2012

Privind constituirea unei comisii de analiză a cererilor pentru acordarea ajutorului de urgenţă

HCL 68/26.10.2012

Privind majorarea tichetului social

HCL 67/26.10.2012

Privind aprobarea prelungirii valabilităţii contractelor de închiriere a locuinţelor ANL