HCL nr.52/2012

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2012

HCL nr.51/2012

Privind aprobarea punerii în executare a sentinţei civile ce face referire la tariful energiei termice furnizată de S.C.CALLATIS THERM S.A.

HCL nr. 50/2012

Privind completarea atribuţiilor comisiei mandate pentru a prelua S.C. CALLATIS THERM S.A.

HCL nr. 49/2012

Privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către S.C.GOLDTERM S.A.

HCL nr. 48/2012

Privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare internă a S.C.GOLDTERM MANGALIA S.A.