HCL 233/11.04.2013

Privind transmiterea în administrare către Serviciul Public Administrarea Domeniului Public și Privat a unui teren HCL233

HCL 231/03.04.2013

Privind transmiterea în administrarea S.C.GOLDTERM a unui imobil HCL231

HCL 230/03.04.2013

Privind acordul de principiu pentru majorarea capitalului social al S.C.GOLDTERM S.A. HCL230

HCL 229/03.04.2013

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției  "Locuințe pentru tineri destinate închirierii, prin ANL" HCL229

HCL 227/03.04.2013

Privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Mangalia pentru următoarele 3 luni HCL227