HCL 39/21.09.2012

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a cantinei sociale Mangalia

HCL 38/21.09.2012

Privind intenţia de cumpărare a bunurilor de preluare de la S.C.CALLATIS THERM S.A.

HCL 37/21.09.2012

Privind înfiinţarea S.C.GOLDTERM MANGALIA S.A.

HCL 36/21.09.2012

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012

HCL 35/27.08.2012

Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Paul Florin Foleanu