HCL nr.53/2012

0
Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local la S.C.CALLATIS THERM S.A.  

HCL nr.52/2012

0
Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2012

HCL nr.51/2012

0
Privind aprobarea punerii în executare a sentinţei civile ce face referire la tariful energiei termice furnizată de S.C.CALLATIS THERM S.A.

HCL nr. 50/2012

0
Privind completarea atribuţiilor comisiei mandate pentru a prelua S.C. CALLATIS THERM S.A.

HCL nr. 49/2012

0
Privind delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat către S.C.GOLDTERM S.A.